2018

Byte av altangolvet och bärlinan, samt stolpar och räcke.