2016

20161004_114000

Utläggning av täckbark i nyanlagd rabatt.

20161124_133943

Uffe och Mats blåser löv så det yr.

Lövblåsning

Uppsättning av staket och stenstolpar

Slåttern i naturreservaten

Stängsling i naturreservaten

Trädfällning inför vägbygge

Riskörning

Hamling

 

 

 

 

20160718_105648

En bok som skall hamlas.

20160922_125724

Samma bok efter hamlingen.