Utförda jobb

– Hamling

– Staket och uppsättning av stenstolpar till grind.

– Stängsling 2016

– Plantering på kyrkogården sommaren 2015

– Personaluthyrning på Lantmännen Vetlanda

– Slåttern 2015