Föreskrifter

Arbetsmiljöverkets föreskrifter

Systematiskt Arbetsmiljöarbete AFS 2001:01
Användning av arbetsutrustning AFS 2006:04
Belastningsergonomi AFS 2012:02
Första hjälpen och krishantering AFS 1999:07
Arbetsanpassning och rehabilitering AFS 1994:01
Kränkande särbehandling AFS 1993:17
Våld och hot i arbetsmiljö AFS 1993:02
Arbete vid bildskärm AFS 1998:05
Ensamarbete AFS 1982:03
Minderårigas arbetsmiljö AFS 2012:03
Vibrationer AFS 2005:15
Buller AFS 2005:16
Arbete med djur AFS 2008:17
Skydd mot skada genom fall AFS 1981:14
Stegar och arbetsbockar AFS 2004:03
Skyltar och signaler AFS 2008:13
Ställningar AFS 2013:04
Gasflaskor AFS 2001:04
Blybatterier AFS 1988:04
Högtryckssprutning AFS 1994:54
Kemiska arbetsmiljörisker AFS 2014:43
Användning av motorkedjesåg o röjsåg AFS 2012:01
Användning av personlig skyddsutrustning AFS 2001:03
Maskiner AFS 2008:03
Användning av truckar AFS 2006:05
Användning av lyftanordningar AFS 2006:06
Användning av traktorer AFS 2004:06
Tillfällig personlyft med kran eller truck AFS 2006:07
Besiktning av lyftanordningar AFS 2003:03
Byggnads- och anläggningsarbete AFS 1999:03
Kvarts- stendamm i arbetsmiljön AFS 2015:02
Elsäkerhetsverkets föreskrifter ELSÄK 2006:1
Arbetsplatsens utformning AFS 2009:02
Anteckning om jourtid, övertid och mertid AFS 1982:17
Gravida och ammande arbetstagare AFS 2007:05
Medicinska kontroller i arbetslivet AFS 2005:06
Smältsvetsning och termisk skärning AFS 1992:09
Arbete i motorbranschen AFS 1998:08