Redskapsbärare

Vår gamla Ventrac 3200 har vi nu bytt ut mot en nyare Ventrac 3400.

Ventrac’en använder vi både till skötsel av grönytor och på vintern för snöröjning.

Kommentera