Fastighetsservice

Behöver du hjälp med skötseln av din fastighet, vi kan utföra allt från grönytor och målning till städning och snöröjning.

Mindre snickerier, såsom byte av vindskivor, altanbygge eller kanske byta trasiga takpannor.

Ni kanske behöver en vaktmästare tillfällig eller mer permanent.

Snöskottning och även takskottning kan vi utföra.

Flyttningar och städning kan vi hjälpa till med.

 

Behöver du hjälp med underhåll av dina fastigheter :

  • Allmän skötsel
  • Grönytor
  • Målning
  • Mindre snickerier
  • Rensning av hängrännor
  • Städning
  • Snöröjning

Kommentera