Affärsidé

Vår affärside är att tillhandahålla personaluthyrning och tjänster åt företag, föreningar och

privatpersoner, på ett professionellt och kundvänligt sätt, med god flexibilitet och hög kunskapsnivå.

Våra arbetsområde är allt från skog och grönytor till städning och fastighetsskötsel.