Personaluthyrning

Vi kan ställa upp med personal vid sjukdom, ledighet eller tillfälliga arbetstoppar för att få din verksamhet att fungera lättare.

Behöver ni någon som kan köra lastmaskin, stå vid en maskin eller enbart vara behjälplig, ring oss.