Skogsarbete

Vi har många medarbetare med god utbildning och lång erfarenhet inom skogsarbete.

Manuell huggning, röjning, vindfällen och plantering både i naturreservat och åt privata markägare, givetvis med hänsyn till naturvård och miljö.

Vi har även redskap att slyröja vägkanter på skogbilvägar.

 

Exempel på vad vi kan hjälpa dig med :

  • Röjning av skogsbilvägar
  • Trädfällning
  • Upparbetning av vindfällda träd
  • Röjning
  • Underröjning
  • Utkörning av virke
  • Naturvård
  • Plantering

Kommentera